Wie zijn wij.


Directe democratie.

Direkte Democratie Nederland is een jonge dynamische partij die democratie hoog in het vaandel heeft staan, directe democratie wel te verstaan. Zijn we een linkse, rechtse of midden partij? Dat hangt van het onderwerp af. Daar komen ik later op terug.

Wij streven ernaar om op een open en transparante wijze politiek te voeren, wij zijn van mening dat de kiezer meer inspraak moet krijgen en wij zullen daar voorop in gaan. Wij zullen dan onze leden een casus voorleggen en ons advies geven, zodat de leden een handvat hebben met hun stemming van de desbetreffende onderwerp waar voor gestemd gaat worden in de gemeenteraad.

Veel partijen roepen heel graag dat bij verkiezingen de kiezer een partij een mandaat geeft van 4 jaar, dus moeten we maar vertrouwen hebben in de partij, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat leert de praktijk ons. Een partij gaat regeren op welk niveau dan ook, men is niet tevreden, waardoor de partij in de nieuwe verkiezingen wordt afgestraft.

Wat bedoelen wij met een directe democratie. Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hadden wij al aangegeven dat de achterban de baas is. Wat dat betekent leg ik u uit.

Stel we zitten met vijf zetels in de gemeenteraad. Nu is er een vraagstuk waarvoor er in de raad gestemd moet worden. Nu wordt het betreffende vraagstuk voorgelegd aan onze betalende leden, deze krijgen het vraagstuk voorgelegd en het bestuur c.q. fractie geeft daar hun mening over. Met deze mening worden er ook opties aan toe gevoegd. De achterban krijgt nu de tijd om daar over na te denken en krijgt op een bepaalde tijd een bericht dat men haar/zijn stem kan uitbrengen (dit gebeurt op een beveiligde pagina). Die uitslag is bepalend voor de stemming in de raad. Nu kan het zijn dat een lid van de fractie niet eens is met de mening van de fractie, dan kan en mag dit lid haar/zijn campagne voeren onder onze leden om haar/zijn mening te verkondigen. Het bestuur is verplicht hier aan mee te werken en zorg te dragen dat alle leden dit per mail krijgt toegezonden. Indien dit lid een goede campagne heeft gevoerd, dan zal zij/hij haar/zijn gelijk van de achterban krijgen. De uitslag van de stemming is bepalend en wordt op de website en via de persoonlijke mail bekend gemaakt. Als een betalende lid een probleem heeft met de mening van het bestuur of fractie kan deze ook haar/zijn campagne voeren. Ook hier heeft het bestuur zijn plicht tot ondersteuning en verspreiding. Let wel de achterban zijn het bestuur, fractie en alle betalende leden.

Een ander directe democratie item is, dat leden indien daar behoefte aan is , deze de bestuursvergaderingen mogen bijwonen, zij hebben uiteraard geen inspraak tijdens de vergadering, dat kan alleen bij een algemene ledenvergadering. Het bijwonen moet vooraf aangegeven worden bij de secretaris, maar vol = vol. U krijgt daar schriftelijk bericht van. Maar wat wel kan, is dat een betaalde lid vooraf  vijf minuten spreektijd kunnen aanvragen per mail met hierin het onderwerp. Na de vijf minuten spreektijd moet de lid een afschrift van zijn speech overdragen aan de secretaris. Deze speech wordt dan verspreid onder de achterban en website. Het bestuur verplicht zich om dit onderwerp op de volgende vergadering te plaatsen en te behandelen. Leden die spreektijd aanvragen krijgen altijd voorrang voor een plaats als publiek.


Welke richting zijn wij

Direkte Democratie Nederland is een linkse, rechtse en midden partij. Dat is natuurlijk een makkelijke stelling. Maar wel verdedigbaar. Het bestuur komt met een stelling die 1 van de 3 richtingen heeft, maar ik schreef net dat de achterban de baas is, het bestuur kan wel een rechtse houding aannemen, maar als de achterban dat verwerpt, schuiven we toch op naar het midden of links.

Als u onze pictogram bekijkt ziet u de hoofdonderwerpen van de Direkte Democratie Nederland, iedere pictogram heeft zijn eigen omschrijving hoe wij daar instaan.De punten die wij hierboven hebben aangegeven in welke stroming is een aanduiding, ga naar onze partijpunten om de tekst en uitleg te lezen, dan begrijpt u waarom we er zo instaan.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn