"Mijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorst.”

Citaat Johan Rudolph ThorbeckeOnze Missie,

Onze missie is politieke partij te zijn zonder een politici te zijn. Dat betekent in de praktijk dat we gewoon mede burgers zijn die tegen onrecht zijn, tegen slap beleid zijn, voor openheid en transparantheid zijn.

Op dit moment wordt de burger ondergeschikt geplaatst voor de politiek, Rijksoverheid en plaatselijke overheid. De burger moet ten diensten staan voor deze overheden, maar eigenlijk moet de overheden ten diensten staan voor de burger, dat was ook de insteek van Thorbecke, de persoon die op de afbeelding staat. De grondlegger van de Grondwet en de Gemeentewet. Veel overheidsfunctionarissen worden door vriendjes politiek aan die banen geholpen, zonder dat er een kans bestond voor overige die misschien beter geschikt zijn voor die functies. De regeringen die steeds opener de middelvinger laten zien naar de burger. Maar tijdens de aanloop naar de verkiezingen de ene leugen naar de andere leugen neerzetten om alleen u als kiezer op een dwaalspoor te zetten en daardoor verkiezingsfraude plegen. Wij zullen een paar voorbeelden neerzetten:

  1. Als een verkiezingsbelofte van Mark Rutte kreeg iedere werkende burger een netto som van € 1000 uitgekeerd, de belofte is nooit ingelost. Een andere belofte was zolang Mark Rutte in het torentje zit zou Volkert van der G(raaf) (zogenaamd de moordenaar van Pim Fortuyn) nooit op vrije voeten komen, Rutte zat amper in het torentje en Volkert van der G(raaf) liep vrij rond. Dit is de kiezer compleet in de maling nemen. Dat zou strafbaar moeten zijn.
  2. D66 speerpunt was een gekozen burgemeester, nu hoor ik u zeggen, maar dat hebben ze nu toch geregeld. Nee, Artikel 131 is inderdaad uit de grondwet geschrapt, maar daarmee wordt de burgemeester nog steeds benoemd door de Kroon. Want D66 is vergeten de artikel 61.1 uit de Gemeentewet te schrappen, daardoor wordt de zogenaamde belofte voor een gekozen burgemeester ten niet gedaan.
  3. CDA had als een verkiezing speerpunt, het afschaffen van de eigen bijdrage van €365,- van de zorg verzekering. Bij de 1e stemming in de Tweede Kamer over het afschaffen van deze eigen bijdragen heeft het CDA tegen afschaffing gestemd. Daar ging de verkiezingsbelofte. Let wel, op dat moment moesten de kabinetsformatie nog beginnen.

Zo ziet u en dat zijn er maar een paar voorbeelden, daar kun je een boek over schrijven. Maar u als kiezer verliest daardoor de interesse in de politiek, wetende dat de ene leugen met een ander andere verschijnt en daardoor u afstand neemt van de politiek. Daardoor ook niet meer gaat stemmen. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak.


Nu zult u zich afvragen wat is nou jullie missie, heel simpel, we omringen ons met mensen uit de samenleving die geen politici willen zijn maar een Don Quichot. die samen met ons het onrecht in de politiek gaan bestrijden. Mensen in nood te helpen, zich hard willen maken tegen dit onrecht. Door de zogenaamde Corona maatregelen zullen veel bedrijven het heel moeilijk krijgen om hun leningen die ze nu van de overheid lenen, niet krijgen, niet terug kunnen betalen, waardoor veel bedrijven failliet gaan en de werkeloosheid alleen maar gaat stijgen en een recessie op de loer ligt. De armoede zal alleen maar stijgen en het onrecht alleen maar zal groeien. Dat is onze missie, hopelijk ook uw missie, daarom sluit zich bij ons aan en wordt lid voor € 13,- per jaar. We zoeken ook poteniele kandidaten die in diverse gemeentes voor onze partij in de gemeenteraad willen gaan plaats nemen. Bent u geïnteresseerd stuur dan een CV met motivatie naar secretariaat@direkte-democratie.nlDDN Hoofdmenu 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn