Wachtlijst voor sociale huurwoning wordt alsmaar langer:                                               ‘Ik weet niet waar ik morgen slaap’


De wachtlijst voor een sociale woning in Den Haag en omliggende gemeenten is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Woningzoekenden moeten nu jaren wachten op een huis. Bij Woonnet Haaglanden staan inmiddels bijna 150 duizend woningzoekenden ingeschreven. ,,Ik wacht nu al bijna zes jaar. Dat geeft heel veel stress.”

Ilah Rubio 06-10-20

Remco Groenen (33) is de wanhoop nabij. Hij zit al twee jaar zonder eigen woning. Slapen doet hij bij vrienden. Soms lukt het niet om onderdak te vinden. Dan klopt hij aan bij de opvang of brengt hij de nacht op straat door. ,,Ik verblijf nu bij een vriend, maar morgen is het onduidelijk waar ik naar toe ga”, vertelt hij.

Roots

Groenen zit nu bij vrienden in Amsterdam, maar wil het liefst een woning in Den Haag. ,,Daar ben ik opgegroeid en liggen mijn roots.’’ Hij heeft zich dan ook jaren geleden ingeschreven voor een sociale huurwoning in deze stad. Maar tot nu toe zonder resultaat. ,,Ik vind dat heel vervelend en spijtig. We betalen zoveel belasting met zijn allen, daar moet iets aan gedaan worden. Ik ben ook niet de enige met dit probleem. Veel mensen zitten in hetzelfde schuitje’’, weet hij. 

,,Het is in heel Nederland een probleem. Ze bouwen wel nieuwe woningen, maar die worden verhuurd voor hele hoge prijzen. Er staan genoeg appartementen te huur voor 1600 euro per maand, maar dat kan ik niet betalen. Ik weet niet hoe andere mensen dat doen. Als je een uitkering hebt, val je helemaal tussen wal en schip.’’

Opgelopen

Volgens directeur Jozefine Hoft van Woonnet Haaglanden, een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de Haagse regio, wordt de wachttijd voor een woning in dit gebied alsmaar langer. In dit eerste half jaar is die al opgelopen tot gemiddeld 68 maanden. Dat is zeven maanden langer dan vorig jaar. De helft van de geslaagde woningzoekenden vindt binnen 5 jaar en 8 maanden een woning. De andere helft deed er langer over. Ter vergelijking: in 2016 was de wachttijd nog gemiddeld 40 maanden.

Tot 5 jaar geleden wist één op de vijf woningzoekenden te slagen met minder dan 3 jaar woon-inschrijfduur, in 2020 lukt dit nog geen één op de tien woningzoekenden. Kortom, woningzoekenden dienen steeds langer ingeschreven te staan om een kans te maken.

Voorzorg

Opvallend is dat slechts de helft van de woningzoekenden actief woningzoekend is, oftewel minstens één keer in een jaar reageert op een woning. ,,Veel mensen schrijven zich uit voorzorg in, om zo inschrijfjaren op te bouwen voor als ze wel willen verhuizen’’, legt vicevoorzitter Daphne Braal van Sociale Verhuurders Haaglanden en bestuursvoorzitter van wooncorporatie Vidomes. Dat heeft overigens geen gevolgen voor de mensen die echt dringend op zoek zijn naar een huis, legt ze uit. ,,Ze reageren niet en staan anderen dus niet in de weg.’’ 


Dat de wachtlijst de afgelopen jaren zo snel groeit, heeft volgens Braal alles te maken met het afgenomen aanbod van betaalbare woningen in deze regio. De bouw van nieuwe woningen is grotendeels stilgevallen, waardoor huurders langer in hun huidige huurwoning blijven zitten en er minder doorstroming is. Daar waar de mutatiegraad door verhuizingen in 2015 nog 6 procent was, is die nu gedaald naar 4,5 procent. Op 150 duizend sociale huurwoningen maakt dit een hoop uit, aldus Braal.  

Bouwlocaties

,,Het is ook steeds moeilijker geworden voor wooncorporaties om bouwlocaties te vinden voor nieuwbouw. Die locaties zijn er nauwelijks meer. Je moet dus met gemeenten op zoek naar kleinere binnenstedelijke locaties en dat is ingewikkeld. Door de verhuurderheffing (het bedrag dat wooncorporaties moeten afstaan aan de overheid, red) is daarnaast ook steeds minder geld bij corporaties om te investeren. Alleen al in de regio Haaglanden wordt jaarlijks 130 miljoen euro per jaar afgedragen aan het rijk.’’

Met dat bedrag kun je volgens haar jaarlijks 700 nieuwe woningen bouwen. ,,Nieuwbouw is ook de enige manier om die wachtlijst te verminderen.’’

Populariteit

Wat er ook voor zorgt dat de wachtlijst blijft groeien is volgens Braal de toegenomen populariteit van deze regio. ,,Dus we hebben steeds meer woningen nodig voor het aantal mensen dat in deze regio een woning zoekt.’’

Maar dit alles bij elkaar zorgt er dus voor dat steeds minder mensen een huis vinden. In de eerste zes maanden van dit jaar slaagden ‘slechts’ 3651 woningzoekenden hierin. In de eerste helft van 2019 waren dit er 4300. 

Tot vijf jaar geleden verhuurden we nog ongeveer tiendui­zend woningen op jaarbasis, op basis van het eerste half jaar verwachten we in 2020 op iets meer dan 7000 verhurin­gen uit te komen

Jozefine Hoft

De coronacrisis lijkt volgens Hoft en Braal geen verklaring te zijn voor het teruggelopen aanbod. ,,Het is  vooral een voortzetting van de trend die een paar jaar geleden al is ingezet. De afgelopen vijf jaar is het aantal verhuizingen sterk teruggelopen. Tot vijf jaar geleden verhuurden we nog ongeveer tienduizend woningen op jaarbasis, op basis van het eerste half jaar verwachten we in 2020 op iets meer dan 7000 verhuringen uit te komen.’’

De nood lijkt in alle gemeenten even hoog. In Delft, Westland en Zoetermeer reageren er ongeveer 300 mensen per vrijgekomen woning, in Den Haag zijn dat er 400 en in Rijswijk 470. ,,Het beschikbaar aanbod verschilt soms wel per gemeente, bijvoorbeeld als ergens veel nieuwbouw is gerealiseerd’’, aldus Hoft. ,,Maar in alle gemeenten wordt het aanbod als veel te laag ervaren en zijn de wachttijden lang.’’

Driekamerwoning

De meeste woningzoekenden in deze regio zijn jonge huishoudens: ruim de helft is jonger dan 35 jaar. Van de mensen op de wachtlijst is ook ruim de helft alleenstaand. Een op de vijf zijn huishoudens met twee personen en ongeveer een derde is een groter huishouden. Van alle woningzoekenden reageert een op de drie gemiddeld één keer per maand of minder, een even grote groep doet dit wekelijks. De rest reageert meerdere keren per week. De meeste reacties komen binnen op betaalbare driekamerwoningen. Gemiddeld zijn dat er 560. Ook wordt vaker gereageerd op grotere woningen: ongeveer 500 mensen per woning. Op woningen met één slaapkamer komen beduidend minder reacties, namelijk zo’n 300. 

Direkte Democratie Nederland:

Wij van DDN erkennen dit probleem, maar dit is een probleem dat niet ineens ontstaat. Helaas is dat een oud probleem. Het wordt alleen maar erger omdat eerste de statushouders aan de beurt zijn en dan moeten andere gewoon weer een jaar of meer extra wachten of er iets los komt. het 2e probleem dat zich opsteekt is dat er wel degelijk wordt gebouwd en verbouwd, maar die vallen niet in de categorie "Social Woning", daar kan je rekenen op huren van € 950.- tot € 1300.- per maand. Dan komt probleem 3 om de hoek kijken en dat is het verdrag van Parijs, daar wordt de lat veel te hoog gelegd, daarom kan er op dit moment niet gebouwd worden. De stikstof dat vrij komt is te hoog, de Raad van State heeft daar voor de zomer uitspraak gedaan en daardoor de gemeentes hun vergunningen moesten intrekken. Helaas maar waar.

Misschien kantoor gebouwen ombouwen tot sociale woningen, er staat veel kantoren leeg en zoals het er nu naar uitziet zal dat verder oplopen. Zonde om die gebouwen te verpauperen, daar moet mijn inziens de regering een paar miljard in investeren.



Hoofdmenu


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn