Op deze website worden zaken die de gemeente Zoetermeer aan gaan,        hieronder vindt u de de 5 hoofdpunten van ons:

 

 1. Armoede bestrijding.
 2. Criminaliteitsbestrijding
 3. Woningnood
 4. Integratie
 5. de Samenleving


De gemeente Zoetermeer heeft ongeveer 124.944 inwoners met een oppervlakte van 3627 inw./km².  De gemeente heeft 9 wijken die ook een ieder een eigen winkelcentrum. Er zijn 56.199 woningen in gemeente Zoetermeer. Gemeente Zoetermeer telt in totaal 9.030 bedrijfsvestigingen in 2019, deze teling is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Plaatselijke Bestuur in de Gemeente Zoetermeer

 1. Dennis Geurten (Voorzitter)
 2. (Secretaris)
 3. Robin Ubels (Lid)
 4. (Lid)
 5. (Lid)


 
 


Onze man in Zoetermeer is momenteel is Dennis Geurten, wilt u net als hij onze partij steunen voor de democratie en transparantheid, wordt dan lid voor € 13.00 per jaar. Wij zijn ook op zoek naar bestuursleden voor de de gemeente Den Haag met de route naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

De 5 verkiezingspunten van DDN Zoetermeer:

 1. Armoede

 •  De armoede in Zoetermeer zal de komende jaren alleen maar toenemen. De gemeenteraad heeft dan wel een optie in hun beleidsplan 2018-2022 de armoede opgenomen, maar de grote vraag blijft hoe het op te lossen of verlichten. In het beleidsplan wordt er zegge € 500.000 voor 4 jaar begroot, maar wat wil je dan gaan doen met € 125.000 per jaar. Een paar dure ambtenaren neerzetten die na 4 jaar met de conclusie komen dat men geen idee hebben waar de oplossing ligt. 
 •  Toen de DDN dit beleidsplan las zagen we al direct dat dit niet de oplossing is. Een klein jaar geleden kwam de wethouder Jakobien Groeneveld (GL) dat men de arme kinderen die zonder een ontbijt naar school gaan  aan te gaan pakken. Dit was al een idee van DDN in de verkiezingscampagne 2018. Maar helaas is daar niets meer bekend over gemaakt. Toch is dit een zorgelijke onderwerp, de arme gezinnen kruipen in hun schulp en is moeilijk te achterhalen. Toch moet er een uiterste inspanning gedaan worden om deze mensen op te sporen en te helpen.
 • Natuurlijk ligt de oplossing niet voor handen, maar ik ben van mening (en ook dat van DDN, hoop ik) dat een wijze waarop de gezinnen in de gedwongen schuldsanering worden geplaatst anders aangepakt moet worden.  De gemeente moet openstaan om afsluiting van Energie te voorkomen en uithuisplaatsing na achterstallig huur. Deze acties leveren niets op en brengen de gezinnen terug naar de oertijd anno 2020. Hier ligt voor de Direkte Democratie Nederland een opening?

2. Achterstallig onderhoud van de gemeente

 • In een interview in het AD van 29-07-2020 wordt door Marijke van der Meer van ZÓ Zoetermeer aangegeven dat er een enorme achterstand is ontstaan in het onderhoud van de gemeente Zoetermeer. Erg verpand is dat wel, de raad heeft in de afgelopen 5 jaar geen enkele aandacht gehad voor achterstallig onderhoud en heeft geen enkele partij in de raad van Zoetermeer enig motie ingediend om aandacht te vragen voor het achterstallige onderhoud van de gemeente Zoetermeer.

      

 • Direkte Democratie Nederland is van mening dat de huidige partijen veel geld over had voor de volgende trajecten:

                    1. MRDH Traject (Randstad Rail) daar vliegen miljoenen in dat op Metropoolregio Rotterdam Den                                Haag (MRDH).
                        ▪ Structureel tenminste € 6.000.000 per jaar meer aan middelen beschikbaar voor de verkeer- en                               vervoersopgave in deze regio,
                        ▪ Bijdrage Zoetermeer 2021 € 339.986,40
                        ▪ Problemen Traject naar Hoek van Holland € 1.500.000
                          Hier zijn de voorgenomen kosten om een directe traject Lansingerland naar Rotterdam niet                                      opgenomen.
                    2. Gymworld: voor 2 verenigingen Pro Patria en CGV.
                        ▪ Beheerderskosten € 1.000.000,00 per jaar
                        ▪ Bouwkosten € 13.233.400 (incl. rente tijdens de bouw)
                    3. Kunstorganisatie Terra Art Projects
                        ▪ € 2.500.000 (Voorlopig)
                    4. Verbouwing Stadhuis-Forum:
                        ▪ € 29.750.000 
                    5. Stadhuisplein
                        ▪ € 3.900.000 begroot 
                        ▪ € 650.000 extra kosten plein.
                        ▪ € 450.000 extra voor perrons Randstad Rail.
                    6.  Nieuwe Zwembad
                        ▪ € 31.000.000 voor de bouw.
                        ▪ € 1.200.000 jaarlijkse kosten.
                    7. Nationaal Videogame Museum
                        ▪ € 2.900.000 bijdrage gemeente Zoetermeer.

 • Dit is een een selectie van opsomming van trajecten die de gemeenteraad van Zoetermeer heeft uitgevoerd. Dit zijn luxe stappen die de gemeenteraad heeft genomen, daarvan moet nog duidelijk worden of er wel een voordeel in zit voor de gemeente Zoetermeer. Van deze bedragen had de gemeente Zoetermeer andere zaken binnen de gemeente kunnen doen.

 3. Milieu aspecten

 • De coalitie van de gemeente geeft aan in zijn beleidsplan 2018-2022 aan op het gebied van milieu het volgende, ik citeer: “In de meerjaren begroting nemen wij voor 2019-2022 een bedrag op van € 1,7 miljoen per jaar met het oog op een kwaliteitsslag in duurzaamheid, biodiversiteit en beheer openbaar gebied”.      (Dit is een passage uit het beleidsplan van de gemeente Zoetermeer.)
 • Helaas is de werkelijkheid anders, men probeert door af te gaan van het gas in de wijk “Palenstein” een hulp aan het milieu te stimuleren. Helaas heeft men daarin niet doorgedacht, want in de huidige stand van zaken kunnen we niet genoeg elektriciteit opwekken om aan de vraag te voldoen. De 12% die op dit moment wordt opgewekt als groene stroom is nog niet een voldoende om Amsterdam voor 100% te voorzien van groene stroom. Dat betekend dat er extra bijgestookt moet worden door de energiecentrales om voldoende stroom te leveren. Nu zeker met de elektrische auto’s in onze samenleving. Dus van het gas af gaan is een slecht idee. De politiek moet maar eens overwegen om toch terug te gaan naar kerncentrales. 
 • Direkte Democratie Nederland vind dat men nu teveel hooi op hun vork genomen om de milieu aan te pakken. DDN vindt dat dit te onoverzichtelijk is en te breed waardoor er te veel geld in de aanpak wordt gestopt. Het resultaat is te laag voor de 57 miljard die al in het milieu is gestopt.


4. Woningnood

 • “Wij willen het woningbouwprogramma benutten voor het zoveel mogelijk bevorderen van de doorstroming op de Zoetermeerse woningmarkt. Wij willen 700 woningen per jaar toevoegen, waarbij de eerste 700 woningen in 2020 worden opgeleverd. Op die manier kunnen – in het licht van de grote woningbehoefte – zoveel mogelijk huishoudens binnen de stad een voor hen geschikte woning vinden.”                                                                                 (Dit is een citaat uit het beleidsplan 2018-2022 van de coalitie van de gemeente Zoetermeer.)
 • De huidige wethouders roepen al een paar jaar dat er 10.000 woningen gebouwd moeten worden. De bouwplannen zoals die nu worden ontwikkeld zijn duurdere woningen waar starters geen financiën hebben om die aankoop te kunnen doen of de huur te kunnen betalen.
 • Voor de 10.000 woningen die de gemeente wilt realiseren hebben ze een gebied van Oosterheem en Noordhove nodig, dat heeft de gemeente niet, daardoor wordt de plannen om dit te realiseren in laagbouw haast tot niet mogelijk. De gemeente zit aan zijn gemeente grenzen, de groen wat we nog hebben is beschermd gebied. Nu worden er toch weer plannen gesmeed om flats te bouwen om zo toch woningen te bouwen, maar waarom hebben ze dan de flats in en Palenstein afgebroken? De woningbouw plannen zoals ze nu worden gebracht zitten totaal geen sociale huurwoningen bij, alleen woningen tussen de huurprijzen van € 950 tot € 1250 per maand.
 • Direkte Democratie Nederland vind het geen probleem dat er flats worden gebouwd, maar dan wel voor starters en sociale huurders. Daarmee los je de achterstand op, want de gemeente staat ook garant voor statushouders die ook nog eens voor gaan op de reguliere huurders

5. Veiligheid en Gezondheid

 • Zoetermeer telde in 2019 in het totaal 5.894 misdrijven. Een toename van 6% ten opzichte van het jaar 2018.  Het totaal aantal high impact crimes nam in 2019 met 9% toe ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging is met name te zien in het aantal straatroven, overvallen en geweldsincidenten. Met 46 straatroven in Zoetermeer in 2019 verdubbelde dit aantal flink ten opzichte van het jaar 2018 (23). Ook het aantal overvallen nam toe van 3 in 2018 naar 8 in 2019. Zoetermeer telde in 2019 643 geweldsincidenten, ten opzichte van 820 in 2018. Bij een andere high impact crime, de woningovervallen, zien we gelukkig net als afgelopen jaren nog altijd een daling. Het aantal woninginbraken daalde in 2019 opnieuw met 3%, van 206 in 2018 naar 200 in 2019.  17 personen kregen een gebiedsverbod, 48 personen een tijdelijk huisverbod en er waren 33 inbewaringstellingen in 2019.
 • De nieuwe missie luidt als volgt: We werken aan het verbeteren van de veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad. Dat doen we door integraal wijkgericht nauw samen te werken met private partners, publieke partners (met name uit het sociaal domein en de (klassieke) veiligheidspartners) en met inwoners                                                                                                                          (citaat uit Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer 2019-2022 )
 • Een stijging van 8% is erg veel, tijdens de veiligheidsavond in de wijk Buytenwegh waren de burgemeester en 2 wethouders aanwezig om de veiligheid in de wijk te vergroten. Ik was samen met collega Mariëlle Hulst aanwezig bij deze bijeenkomst. De burgemeester nam alle tijd om iedereen een handje te geven, scheelt weer in tijd. Daarna werden de instanties voorgesteld aan het publiek wie de veiligheid ging waarborgen, er is zelf een  wijkregisseur aangesteld. Helaas heb ik die persoon nooit gezien in de wijk, de wijkwethouder ook niet.

Citaat uit het beleidsplan 2018-2022

 •  Bij het wijkgericht werken zetten wij in op:                                    Ondersteunen van ideeën en initiatieven van de inwoners. Integrale en sterkere rol van wijkwethouders en wijkregisseurs, meer wijkregisseurs. Verschillende soorten samenspraak voor voorzieningen op wijk- of op stedelijk niveau. Leefbaarheid, groen en sociaal domein wijkgericht organiseren.
 • Financiën                                                                                                                                                In de meerjarenbegroting nemen wij voor 2019-2022 een bedrag op, oplopend naar € 0,4 miljoen per jaar voor capaciteit van wijkregisseurs. Daarnaast een incidenteel totaalbedrag van € 0,7 miljoen als impuls voor het wijkgericht werken met de nadruk op investeringen in de eerste twee jaar.                           

  

Zoetermeer - Berichten


Zoetermeer Artikelen


Hoofdmenu(Het gemeentewapen van Den Haag heeft alleen de opzet van herkenning van de gemeente)

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn