Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Persbericht-Persbericht-Persbericht-Persbericht-Persbericht-Persbericht

Nieuwe Burgemeester
 

Gefeliciteerd Zoetermeer met de aangewezen burgemeester, weer een persoon die al in functie was. We hebben het vermoeden dat onze commissaris van de Koning J. Smit (CDA) zich kapot verveelt. Nu kan hij zijn grote neus in de Rijswijkse zaken steken. Waarom nu weer de keuze op een zittende burgemeester in functie. Maar waar haalt J. Smit de bevoegdheid vandaan om dit te doen, want de 2 kandidaten die voor de vertrouwenscommissie verschenen zijn door deze man aangewezen. De burgemeester wordt niet langer bij Koninklijk Besluit benoemd. Artikel 131 van de Grondwet is geschrapt uit de Grondwet. 

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het voornemen tot wijziging van de benoemingswijze van de burgemeester zoals verwoord in het Regeerakkoord.(Bron: VNG). 


Dus heer Smit waar haalt u de bevoegdheid vandaan om deze voordrachten en benoemingen te doen, u mag dat niet. Direkte Democratie Nederland zal de nieuwe burgemeester niet erkennen De nieuwe burgemeester had door de inwoners van Zoetermeer gekozen moeten worden. Waarom is de Wet Gekozen Burgemeester niet geactiveerd en dat zo de democratie zijn werk kan doen. 


Nu gaan de zittende gemeenteraadsleden de volgende verklaring geven: "wij zijn door het volk gekozen, dus de burgemeester die wij kiezen is dus democratisch gekozen"! 


Geloof dat maar niet beste mensen, de gemeente-raadsleden zijn gekozen als beleidsbepaler, niet om de hoogste politieke post te benoemen, anders had J. Smit wel meer dan 2 kandidaten aangewezen. Op het moment dat Smit aankomt met 2 kandidaten had hij zijn keuze al gemaakt. Niet de gemeenteraad, waar ik zeer benieuwd naar ben, welke adviserende Wethouder had plaats genomen in de vertrouwenscommissie. 

Direkte Democratie Nederland onderzoekt de optie om in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de benoeming van beide aanstellingen van de functie van burgemeester van 's-Gravenhage en Zoetermeer.


Helaas de democratie heeft weer eens gefaald.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info