Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

TOZO Regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verliezen zelfstandige ondernemers (een deel van) hun inkomsten. Om de getroffen ondernemers (waaronder zzp’ers) tegemoet te komen zijn er een aantal tijdelijke regelingen in het leven geroepen. 

Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandige ondernemers een beroep doen op de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling)'. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die door de crisis-maatregelen tijdelijk geen inkomsten hebben van een inkomen te voorzien. Daarnaast kunnen ondernemers, als er sprake is van acute financiële problemen, een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. 

TOZO 2
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot en met 30 september 2020. De Tozo 2-regeling is op 1 juni 2020 ingegaan. Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u Tozo 1 al toegekend gekregen? Dit betekent niet dat u Tozo 2 automatisch krijgt. U moet naast de voorwaarden van Tozo 1 ook voldoen aan de aangescherpte voorwaarden van Tozo 2.

Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit 2 regelingen:

inkomensondersteuning
een lening voor bedrijfskapitaal
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 2 komen deels overeen met Tozo 1, maar kennen 2 verschillen:  

Inkomensondersteuning

Nieuw is dat bij Tozo aanvragen ná 1 juni er een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan u geen aanspraak maken op Tozo 2.

Bedrijfskrediet

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157.

Daarnaast dient u te verklaren dat er bij u of uw onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Ingegeven door de enorme hoeveelheid Tozo aanvragen geven wij op dit moment voorrang aan de ingediende aanvragen inkomensondersteuning.

Kijk voor meer informatie over TOZO 2 op de website van de rijksoverheid.

Aanvragen
Voor Tozo 2 moet een aanvraag ingediend worden, ook door de mensen die al eerder een aanvraag hebben ingediend voor de Tozo 1 die van 1 maart tot 31 mei liep.

Wij begrijpen dat u graag snel informatie wilt over de uitbetaling. Maar als wij nog informatie nodig hebben naar aanleiding van uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op. U hoeft dan op dit moment niets te doen.

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood (zie 'Wat moet ik doen?').

Wijzigingen TOZO-1 aanvraag doorgeven
Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie. Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.
(Bron:Gemeente Zoetermeer)

De bovenstaande brief is aan de ondernemers binnen Zoetermeer verstuurd. Nu blijkt dat de behandeling van deze regeling niet eind juli maar in oktober 2020 wordt behandeld, dit werd door een ondernemer aan de Direkte Democratie Nederland verteld na aanleiding van een telefonisch gesprek die deze ondernemer met de Gemeente Zoetermeer heeft gehad. Maar als deze ondernemer in de tussentijd 1 euro verdient komt de ondernemer niet meer in aanmerking voor de TOZO regeling. Nu vragen wij van DDN ons af waarom het zolang moet duren om zzp’ers en ondernemers te helpen. Op dit tempo vaan er vele failliet en komen dan in de bijstand terecht. 

Het lijkt dat het rijk en de gemeentes zich totaal niet druk maken om de mensen die de dupe zijn van de corona crisis. Het rijk en gemeentes gooien wel alles op slot maar de consequenties liggen dan bij de ondernemers en burgers.
De DDN is het hier totaal niet mee eens en roepen het rijk en de gemeentes om haast te maken om onze medemens te helpen. Want als je door de corona crisis een voor de ondernemers een totale lock down erop gooit, heeft het rijk en de gemeentes hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en daar alles aan doen om de bedrijven en zzp’ers uit de benarde positie te halen. Op deze manier gaan er te bedrijven en zzp’ers op de fles, daar wordt niemand beter van.

Hiernaast ziet u al de regels voor deze regeling. Als je lang genoeg wacht hoeft je uiteindelijk de helft niet meer te helpen, dat zal de gemeentes genoeg financiën schelen. Waarom moet het zo lang duren?
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info