Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Gezondheidsinstellingen


Helaas is en gaat er veel mis in de gezondheidszorg, Ik hoor u denken, wel waar mensen werken worden fouten gemaakt. Tuurlijk daar zit een kern van waarheid in. Maar denkt u ook zo als het u of een familielid of vrienden overkomt. Nee natuurlijk niet, wij begrijpen goed, zolang het ver van mijn bed show is, valt het wel mee. Dat laatste in zijn geheel niet. Nee, het valt niet mee. De verhalen die ons ter ore komen zijn schrijnend. De houding van werkgevers en managers nog veel meer. Het ligt niet zozeer aan het verplegend personeel, die doen stinkend hun best. Maar worden wel tegen gehouden door diezelfde werkgevers en managers. 

Het is een standard uitspraak geworden als je probeert te gedragen als een klokkenluider, de grove opmerking hoort, trek je je mond open dan wordt je ontslagen. Dit is natuurlijk een dreigement die totaal geen draagvlak heeft, vooral uit ten boze is. Dit soort uitspraken zijn verboden. Er is een vrouw in Amerika die zij op een vraag waarom ze het deed, antwoorde ze het volgende: "als ik er niets aan doet, dan doe ik er aan mee". Dit is een waarheid als een koe. Ja dan doe je er aan mee, we weten wel dat het mee doen onder dwang gebeurt en daar is de patiënt (o nee, het tegenwoordig klant) niet mee geholpen. Dit is al een goede reden om ermee naar buiten te treden.

Ik ga u nu een verhaal vertellen dat waar is gebeurt, alleen de namen zijn fictief, omdat de persoon nog niet klaar is om hier naar buiten te komen. vandaar de fictieve namen. 

"Deze persoon, we noemen haar mevr. Y, ze werkt bij zorginstelling X. Daar verzorgd ze mensen met Alzheimer en Parkinson. Nu zit hier een klant Z, die last heeft van Alzheimer en Parkinson, wat natuurlijk erg is voor deze klant. Nu heeft Klant Z een dochter die in de zorg werkt, die twijfels heeft over de zorg van haar vader en heeft ongevraagd een camera met wifi aansluiting opgehangen in de verpleegkamer van de vader. Nu is Klant Z in een nacht zeer onrustig en heeft wat problemen, mevr. Y heeft die nacht dienst en gaat kijken wat er aan de hand. Nu kunnen we niet te diep op ingaan wat er toen gebeurde, omdat deze zaak nu nog speelt. Maar de camera met geluid heeft zijn werk gedaan. Nu was mevr. Y niet geïnformeerd dat de dochter van Klant Z die camera heeft opgehangen. De dochter heeft de beelden bekeken en vond dat mevr. Y haar werk niet goed had gedaan en diende een klacht in bij de werkgevers van mevr. Y. Deze hebben aangegeven dat zij inderdaad de beelden hebben bekeken en de klacht gegrond is. Dit is een vreemde gang van zaken.

Mag een werkgever een camera ophangen zonder dat het personeel wordt geïnformeerd. Ja dat mag, maar onder duidelijke restricties, de Autoriteit Persoonsgegevens geven duidelijk aan wat wel en niet mag. Is in dit geval hieraan voldaan, nou Nee. Want de werkgever heeft de camera niet opgehangen, maar de dochter van de klant. Mag zij dan een camera ophangen, ja dat mag, maar verbonden aan restricties. Je mag een camera ophangen met duidelijke toestemming van de zorginstelling met als doel alleen je eigen familielid zonder geluid en je mag geen opnames maken. Het doel mag dan alleen een kijk functie, meer niet. En heel duidelijk aangeven aan het zorgpersoneel dat er een camera hangt i.v.m. de privacy van het personeel. Want je hoeft niet klakkeloos toestaan dat je wordt gefilmd tijdens de uitvoer van je werkzaamheden. 

Nu is mevr. Y al ruim 7 jaar in dienst van zorginstelling X, al die jaren heeft ze haar werk naar tevredenheid gedaan, goede beoordelingen, dus je zou zeggen niets aan de hand. helaas niet waar, wel veel aan de hand, de werkgeven wilde in eerste instantie de camera niet weghalen, waardoor mevr. Y naar haar bond is gestapt. Kijk nu gaat het gebeuren: mevr. Y was ineens niet meer goed in haar werk, maakte heel veel fouten en kreeg daar een flinke reprimande voor, die absoluut niet terecht was. De reprimande was gegeven volgens het principe "van horen zeggen". Dat kan en mag dus niet, wat resulteerde dat dat er werd gedreigd met  het verliezen van haar baan. Ook dit kan niet, er zijn hiervoor spelregels opgezet door de wetgever. Er werd aangegeven dat met 3 mondelinge waarschuwing je baan krijt raakt. Ook dit klopt niet, hier hoort een traject vooraf gegaan zijn voordat je tot zo'n actie overgaat. 

Mevr. Y is een moedige dame die opkomt voor haar recht, ook al wordt ze nu overdondert met leugen van die werkgever. De zaak loopt nog, maar we houden u op de hoogte hierover. Wees ook zo moedig en kom ook op voor u recht. De werkgever heeft ook te maken met wettelijke spelregels. WORDT VERVOLGD.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn