Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Ons verzet tegen de benoeming Burgemeester:                  Klacht gedeponeerd bij de Nationale Ombudsman


Op 1 oktober 2020 is de nieuwe benoemde burgemeester van Zoetermeer aan de slag gegaan in zijn nieuwe positie, niet nieuwe functie, want deze man was al burgemeester in de gemeente Rijswijk. We hebben voor aanvang van de procedure de gemeenteraad van Zoetermeer opgeroepen om voor een gekozen burgemeester te gaan, omdat artikel 131 van de grondwet met 2/3 meerderheid in de 2e en 1e kamer is afgeschaft, ook is dit gepubliceerd in de Staatscourant. 

Ik ben erg benieuwd wat de Commissaris van de Koning heeft aangegeven in de gemeenteraadsvergadering die over de benoeming ging. Vond de Commissaris van de Koning zich nog belangrijk dat hij anders buitenspel stond. Ook zijn we nieuwgierig naar de insteek van de adviserende wethouder die daar zitting had en wie dat was, helaas zullen we dat waarschijnlijk niet te weten komen. Maar ja daarom wilde wij van DDN  een gekozen burgemeester omdat er nu achter gesloten deuren een besluit is genomen waar wij in een democratisch bestel van onthouden blijven. 

Wij zijn ook erg benieuwd wie van de 2 kandidaten die door de Commissaris van de Koning is naar voren geschoven en dat de kandidaat die de vertrouwenscommissie naar voren is geschoven, wel degelijk aan de minister van Binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties is voorgesteld en niet de persoonlijke keuze van de Commissaris van de Koning J. Smit.

Zie de onderstaande brief:


Wij van de Direkte Democratie Nederland zijn dan ook van mening dat deze benoeming geen rechtsgeldige benoeming heeft plaats gevonden. Daarom hebben we de Nationale ombudsman aangeschreven om zich hierover te buigen, het is al een hele uitzoekerij geweest om er achter te komen bij wie je beroep kan aantekenen tegen de benoeming. We hebben het geprobeerd bij de Raad van State, maar die konden ons niet verder helpen, maar ook niet vertellen waar dan wel, dat is toch vreemd.

De Ombudsman heeft te kennen gegeven dat het dossier heeft ontvangen en Dossier 202023485 hiervoor heeft aangemaakt.


We wachten het af wat er uit komt, we houden u op de hoogte.

Met een democratische groet,

Dennis Geurten

Voorzitter
Hoofdmenu 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn