Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Proef met wapenstok voor BOA’s in januari van start in Zoetermeer

De geselecteerde gemeenten voor deelname aan de pilot zijn: Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer, Zuid West Friesland.

Bij de selectie voor deze pilot is o.a. gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote en kleine gemeenten/landelijk gebied waar boa`s nog niet de beschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok.

Minister Grapperhaus: “We vragen veel van onze boa’s. Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan o.a. door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten.”

Burgemeester Bezuijen: “Wij zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkentelijk dat het team handhaving van de gemeente Zoetermeer volgend jaar deelneemt aan de pilot voor het gebruik van de korte wapenstok. Van onze handhavers wordt, zeker in deze coronatijd, steeds meer en veel gevraagd. De veiligheid van de handhavers verdient blijvende aandacht, dat hebben we recent ook in onze gemeente ondervonden. Met deze pilot kunnen we het effect zien van het dragen van een korte wapenstok en de mogelijk preventieve werking ervan. Onze handhavers starten binnenkort met de zorgvuldige voorbereiding en benodigde opleiding voor de pilot samen met het Ministerie, de politie en het Openbaar Ministerie.”

Vanzelfsprekend geldt dat de boa’s die deelnemen moeten voldoen aan de vereiste opleiding en training. Voordat in de geselecteerde gemeenten daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering van de pilot, moeten de boa’s starten met (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok. De evaluatie van de pilot zal worden uitgevoerd door het WODC. Los daarvan zal gedurende de looptijd van de pilot een begeleidingsgroep de voortgang van de pilot monitoren en waar nodig als vraagbaak (voor gemeenten) fungeren.

Het ministerie van J&V werkt aan een wetsvoorstel zodat er duidelijke regels over de bewapening en uitrusting van boa’s zijn. Het wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2021 ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State, waarna het voorstel aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.


Mening van de Direkte Democratie Nederland:

Wij van Direkte Democratie Nederland hebben al eerder aangeven dat wij tegen het bewapenen zijn van de Bijzonder Opsporing Ambtenaar (BOA). Het lijkt er steeds meer op dat we naar een complete politiestaat gaan. Als deze regering eens een andere koers zou varen, zouden de mensen minder agressief zijn naar andere. Ook een duidelijke optie is dat de bewindslieden maar zelf eens het goede voorbeeld gaan tonen. Uitspraken van bewindslieden van "Doe eens normaal" en "Er lopen heel veel asociale mensen rond" is in de tegenwoordigheid de nieuwe politieke taal. Wat een voorbeeld. Ik persoonlijk schaam mij diep.

 Hoofdmenu


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn