Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Clash tussen Zoetermeerse raadsleden bij begrotingsdebat

De Zoetermeerse raadsleden Iván Beij Martin (fractievoorzitter SP) en Rob Duiven (fractievoorzitter VVD) pakten elkaar gisteravond tijdens het eerste deel van het najaarsdebat bepaald niet met fluwelen handschoenen aan.

Alle fracties kregen tien minuten om hun licht te laten schijnen over de begrotingsplannen van het college voor 2021. Het SP-betoog, waarin onder meer vraagtekens werden gezet bij het nut van uitgaven voor citymarketing, vond Duiven niet concreet genoeg.

Even later zei hij: "Kiezen voor de SP is kiezen voor het doen van gigantische uitgaven zonder dekking en dat is niet de toekomst zoals wij die voor Zoetermeer voor ogen staan."

Beij reageerde: "Dat vind ik erg makkelijk gezegd van de heer Duiven. Tot op heden heb ik één motie ingediend die niet om dekking vraagt. Ik heb verder geen enkel voorstel gedaan dat extra budget kost. De heer Duiven moet wel bij de feiten blijven."

Op maandag 9 november is het tweede deel van het najaarsdebat. 

Direkte Democratie Nederland geeft zijn mening:
Hoofdmenu
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn